این آزمایشگاه در سال 1401 با هدف ارائه خدمات پژوهشی به اعضای هیئت علمی، پژوهشگران و دانشجویان این دانشکده و سامان دهی به استفاده عام از دستگاهها و تجهیزات کلان آزمایشگاهی به منظور کاربرد بهتر از دستگاههای تحقیقاتی گران قیمت در زمینه های آموزشی و پژوهشی دانشگاه آغاز به کار نمود.

با عنایت به آغاز فعالیت های آموزشی دانشکده داروسازی سمنان این آزمایشگاه در آینده به یک مرجع قابل اعتماد در آنالیز، تعیین مقدار مواد، کنترل و استاندارد سازی ترکیبات داروئی براساس معیارهای سیستم مدیریت کیفیت تبدیل خواهد شد و از طرفی با کسب الزامات استانداردهای ملی، منطقه ای و بین المللی به یک مرکز قابل استناد تبدیل خواهد گردید. آزمایشگاه مرکزی دانشکده داروسازی علاوه بر پاسخ دهی به نیاز های پژوهشی اعضای هیئت علمی و دانشجویان در زمینه های تحقیقاتی به یک مرکز ارائه خدمات برای مشتریان خارج از دانشکده هم تبدیل خواهد شد تا بتواند قسمتی از نیازهای جامعه را برآورده نماید.

 

اهداف پیش روی آزمایشگاه دانشکده داروسازی شامل:

- بهبود در دسترسی آسان به امکانات و تجهیزات پژوهشی  برای تمامی علاقمندان

- ایجاد بستر لازم جهت انجام پژوهش های بنیادی و کاربردی

- ارتقای توان پژوهشی علاقمندان با برگزاری کلاسهای عملی

- ارتباط با سایر دانشگاهها و مراکز علمی در راستای ارائه خدمات متقابل علمی