• تاریخ بروز رسانی : 1402/09/08 15:00
دکتری عمومی داروسازی
وضعیت شغلی    
رعایت پروتکل های بهداشتی در کتابخانه (در دوران کرونا)     
میزان رضایت از تمدید آنلاین کتاب ها 
میزان رضایت از برگزاری کارگاه ها بصورت آنلاین
امکانات و خدمات
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

فایل ها