تمدید آنلاین مدارک در دست امانت

 

 

 

 

 پس از ورود به سایت دانشگاه(www.semums.ac.irبه  (قسمت پایین صفحه بروید. پیش فرض  صفحه بر روی صفحات مربوط به دانشجویان است. با انتخاب گزینه کتابخانه مرکزی وارد وب سایت  کتابخانه مرکزی شوید.

 

 

یا با آدرس زیر مستقیما وارد سایت کتابخانه مرکزی شویدhttp://centlib.semums.ac.ir  در این صفحه با انتخاب گزینه ی جستجوگر آذرسادر پایین صفحه وارد نرم افزار کتابخانه های دانشگاه  شوید:

 

http://elibrary.semums.ac.ir/faces/home.jspx

 

 

 

 

برای ورود به صفحه شخصی خود، پس از انتخاب گزینه "ورودنام کاربری و رمز عبور خود را وارد نمایید.

 

نام کاربری دانشجویان: شماره دانشجویی

 

رمز عبور دانشجویان: شماره ملی )بدون صفر در ابتدا(

 

 

( نام کاربری هیئت علمی و پرسنل: شماره ملی)بدون صفر در ابتدا

 

 

رمز عبور هیئت علمی و پرسنل: شماره ملی )بدون صفر در ابتدا(

 

 

 

 

 

پس از ورود به پروفایل شخصی، گزینه ی "مدارک در دست امانتتمام کتب و منابعی که در امانت شخص  می باشد نمایش داده می شود.

 

 

 

 

 

در این صفحه تنها با "تایید" تاریخ بازگشت، درخواست تمدید شما به کتابخانه مرکزی ارسال خواهد شد.

 

 

 

 

بعد از مشاهده اطلاعیه" درخواست تمدید ارسال شد" باید منتظر دریافت ایمیل تایید درخواست باشیم. پس از  دریافت ایمیل مذکور، تمدید کتب ، قطعی خواهد شد.

 

 

دانلود PDF