کتابخانه دانشکده داروسازی همزمان با تاسیس آن در بهمن ماه سال 1400 در ساختمان اصلی دانشکده  در مساحتی به وسعت 100 مترمربع فعالیت خود را آغاز نمود. سازماندهی منابع  و چیدمان قفسه‌ها بر اساس رده بندی پزشکی   National  library of medicine(NLM) بوده و سیستم دسترسی به منابع کتابخانه به صورت مخزن باز است و مراجعه کنندگان می توانند برای استفاده از منابع به آنها دسترسی داشته باشند.

به دنبال راه اندازی سیستم یکپارچه کتابخانه دیجیتال آذرخش در سال 1393 در کلیه کتابخانه های دانشگاه، این کتابخانه نیز در حال خرید این نرم افزار بوده که به این ترتیب قابلیت جستجوی منابع کتابخانه و تمدید و رزرو  در خارج از محیط دانشگاه و از طریق اینترنت امکانپذیر می باشد.

شماره شابکا کتابخانه (شناسگر استاندارد بین المللی کتابخانه ها ثبت شده در مرکز اسناد و کتابخانه ملی کشور) IR-420020003 می­باشد.

 

 

رسالت و اهداف

هدف اصلی کتابخانه دانشکده داروسازی، کمک به ارتقاء سطح کیفی آموزش و پژوهش از طریق تهیه، توسعه و تسهیل دسترسی به منابع و اطلاعات علمی مورد نیاز دانشکده و مدیریت بهره برداری از این منابع در کوتاهترین زمان ممکن و مفیدترین شرایط است.

 

در این راستا وظایف زیر برای کتابخانه دانشکده داروسازی در نظر گرفته شده است: 

شناسایی نیازهای اطلاعاتی جامعه دانشگاهی و تامین نیازها با توجه به نیاز آموزشی دانشکده داروسازی

◄ سفارش و خرید منابع اطلاعاتی اعم از کتاب های فارسی و لاتین در زمینه های فعالیت آموزشی و ارتقای سطح کمی و کیفی آن در جهت پاسخ گویی هر چه بیشتر به نیاز مراجعان

◄پشتیبانی از برنامه های آموزشی و پژوهشی دانشکده 

سازماندهی منابع کتابخانه

◄آشنایی دانشجویان با پایگاه های مختلف علمی و راهنمایی آنها برای یافتن منابع مرتبط علمی در اینترنت؛

◄ارائه خدمات عضویت، امانت و تسویه حساب اعضا

◄گردآوری و تجزیه و تحلیل آمار فعالیت­­های کتابخانه و ارائه گزارشهای لازم

◄تلاش در جهت تکریم ارباب رجوع

◄تامین و تقویت مناسبترین منابع علمی در حوزه های آموزشی و پژوهشی مورد نیاز

◄تلاش در بکارگیری نیروی انسانی متخصص و آموزش مداوم  و به روزسازی دانش آنها

 

آیین نامه کتابخانه

خط مشی کلی کتابخانه بر اساس اصول و قوانین اساسنامه کتابخانه مرکزی دانشگاه می باشد.

مدت امانت کتاب جهت دانشجویان 14 روز ، پرسنل 10 روز و اساتید 60 روز می باشد. تمدید کتب در صورت مناسب بودن گردش امانت منابع صورت می گیرد.

تعداد کتب امانیبه تناسب مجموعه کتابخانه و گردش مطلوب امانت حداکثر 5 نسخه جهت دانشجویان، 3 نسخه جهت پرسنل و 7 نسخه جهت دستیاران و اساتید می باشد .

 

جامعه استفاده کنندگان

شامل دانشجویان، اعضای هیات علمی  و کارکنان رسمی و قراردادی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی سمنان است که اطلاعات کاربری و کد ملی ایشان، در نرم افزار کتابخانه ای  ثبت شده و قابل جستجو باشد.

 

 

ساعت کار کتابخانه 

شنبه تا چهارشنبه  ساعت 8:00 الی 15:30

کتابخانه پنج شنبه ها و روزهای تعطیل رسمی تعطیل است.