دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی سمنان در سال 1400 با زیربنای در حدود 4000 متر مربع در دو طبقه و یک ساختمان مجزا برای آزمایشگاه ها تاسیس شد. در طبقه اول این دانشکده مجموعه کلاس های آموزشی، مرکز کارآزمایی بالینی و سالن آمفی تئاتر قرار دارند و در طبقه دوم حوزه های ریاست، معاونت آموزشی، معاونت پژوهشی، کادر اداری و گروه های مختلف هیئت علمی، سایت دانشکده و کتابخانه مستقر می باشند.

 این دانشکده دارای هیئت علمی های متخصص و مجرب در گروه های آموزشی مختلف شامل فارماسیوتیکس، شیمی دارویی، داروسازی بالینی، داروشناسی،سم شناسی و فارماکوگنوزی می باشد.

ساختمان آزمایشگاههای مرکزی آموزشی_پژوهشی دانشکده شامل آزمایشگاه های شیمی،آنالیز دستگاهی،شیمی دارویی، داروشناسی،سم شناسی، فارماسیوتیکس و فارماکوگنوزی می باشد.