دکتر بهاره حکیمی نیا

رتبه علمی: استادیار

مدرک تحصیلی: دکترای تخصصی داروسازی بالینی (BCPS)

رزومه علمی

baharehhakiminia@semums.ac.ir