اطلاعاتی در خصوص بیماری کرونا

 

 

LitCovid، امکان جستجوی راحت تر و بهتر مقالات پابمد در مورد کوید۱۹ را فراهم می کند. در این جامعترین منبع مقالات کوید۱۹، مقالات به تفکیک موضوع و همچنین مکان جغرافیایی دسته بندی می شوند و جستجو در آن از جستجو در خود پابمد نتایج بهتری در پی دارد. با استفاده از  LitCovid، مقالات پابمد در مورد کوید۱۹ را راحت تر و‌ بهتر جستجو کنید.